cPanel Log Dosyaları

cPanel ile konfigüre edilmiş bir web sunucu üzerinde kimi zaman problem çözümü, kimi zaman saldırıları engellemek, kimi zamanlar da analiz yapmak için log dosyalarına ihtiyacımız olabiliyor. Bu yazı içerisinde cPanel log dosyalarının lokasyonlarına yer verilmiştir.

cPanel Log Dosyaları

/usr/local/cpanel/logs/access_log: cPanel erişim kayıtları ve kullanıcı işlemleri
/var/cpanel/logs: Hesap transferleri ve diğer özelliklerin işlemlerine ait kayıtlar
/var/cpanel/accounting.log: Hesap ekleme, silme gibi işlemlere ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/cpbackup: Yedekleme işlemlerine ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log: cPhulk (brute force koruması) işlemlerine ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/easy/apache/: EasyApache işlemlerine ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/error_log: Hata kayıtları
/var/log/cpanel: cPanel yükleme işlemlerine ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/license_log: cPanel lisans güncellemeleri ve hatalarına ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/login_log: cPanel giriş hataları kayıtları
/var/cpanel/horde/log/: Horde webmail arayüzü işlemlerine ait kayıtlar
/var/cpanel/roundcube/log/: Roundcube webmail arayüzü işlemlerine ait kayıtlar
/var/cpanel/squirrelmail/: Squirrelmail webmail arayüzü işlemlerine ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/panic_log: cPanel kritik hata kayıtları
/var/cpanel/bandwidth.cache/: Kullanıcı bazlı trafik kullanımı kayıtları önbellekleri
/var/cpanel/bandwidth/: Kullanıcı bazlı trafik kullanımı kayıtları
/var/log/chkservd.log: Servis durumları kayıtları
/usr/local/cpanel/logs/tailwatch_log: cPanel tailwatch kayıtları
/var/cpanel/updatelogs/updated.{TIMESTAMP}.log: cPanel güncelleme işlemlerine ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_log: cPanel WebDisk modülüne ait kayıtlar
/usr/local/cpanel/logs/stats_log: İstatistiklere ait kayıtlar

Apache Log Dosyaları

/usr/local/apache/domlogs/{DOMAIN}: Apache ham erişim kayıtları
/usr/local/apache/logs/error_log: Apache hata kayıtları

MySQL Log Dosyaları

/var/lib/mysql/{SERVER_NAME}.err: MySQL hata kayıtları
/var/log/slowqueries: Yavaş SQL sorgularına ait kayıtlar

Email Log Dosyaları

/var/log/exim_mainlog: Mail iletme ve alma işlemlerine ait kayıtlar
/var/log/exim_rejectlog: Gönderilemeyen maillerin reddedilme sebeplerine ait kayıtlar
/var/log/maillog: IMAP, POP giriş denemeleri, hatalar ve işlemlere ait kayıtlar

Pure-FTPD Log Dosyaları

/var/log/messages: FTP bağlantıları ve işlemlerine ait kayıtlar

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir